Basis Bygg

5 - 25% TOBB-rabatt

  • 15*% rabatt på timepris. Gjelder etter medgått tid og materiell.
  • 15-25% rabatt på utstyr og materiell. Gjelder etter medgått tid og materiell.
  • 5% rabatt på fastpristilbud
  • Kr 300 i fastpris på servicebil


Vis fram medlemsbeviset ditt, eller oppgi medlemsnummer ved henvendelse til Basis Bygg for å få rabatten.

Henvendelse og kundeservice

Telefon 73 90 20 90.

5% TOBB-bonus

Strømavtaler og mobilabonnement til TOBB-pris

TOBB-rabatt ved boligsalg

Bank, lån og rådgivning