Basis Bygg

5 - 25% TOBB-rabatt

  • 15*% rabatt på timepris. Gjelder etter medgått tid og materiell.
  • 15-25% rabatt på utstyr og materiell. Gjelder etter medgått tid og materiell.
  • 5% rabatt på fastpristilbud
  • Kr 300 i fastpris på servicebil


Vis fram medlemsbeviset ditt, eller oppgi medlemsnummer ved henvendelse til Basis Bygg for å få rabatten.

Henvendelse og kundeservice

Telefon 73 90 20 90.

Bonus

20% Anton Sport bonus

5% TOBB-bonus