sfty

Smarte sikkerhetspakker

Felles brannvarsling og smart styring av boligselskapet - en komplett løsning for styret!

 • Tilkoblet døgnbemannet alarmstasjon
 • Trådløs kommunikasjon mellom alle røykvarslere
 • Sikrer varsling til alle beboere
 • Forsinkelse før eskalering til hele bygget
   

Smart styring av boligselskapet

 • HMS - Status på at alle røykvarslere fungerer
 • HMS - Dokumentasjon av hendelser
 • Egen kommunikasjonsplattform for viktig informasjon
 • Sikkerhet om at alle naboer har fungerende røykvarsler
 • Inkluderer innbruddsalarm og inneklima sensorer (Temperatur + Fuktighet) for beboere
Robert Iversen Raphaug
Kontaktperson
93484318
Ola Kvalvik
Kontaktperson
40175033
Byggevarer
Lekeplass og uteområder
Tilbyr alle typer elektriske installasjoner
Banktjenester