Forskjellen på borettslag og sameie

Borettslag og sameier har mange likheter, og begge er trygge valg for deg som skal kjøpe bolig. Likevel kan det være lurt å kjenne til de viktigste forskjellene mellom det å eie i borettslag og i sameie.

/media/lkpbbgvu/005-strindheim-hageby-borettslag-1.jpg?width=1300&format=WebP&v=1d9b4a86b9d8110

Ulik finansiering

Finansiering foregår på ulik måte i de to ulike eierformene. Kjøper du selveierbolig i et sameie må du vanligvis ha hele kjøpesummen. En andelsleilighet i et borettslag finansieres vanligvis i to deler: ved innskudd og fellesgjeld.

Finansiering i borettslag

Et borettslag er et selskap som eies av de som bor der. Når et borettslag bygges blir det delvis finansiert av et felleslån med sikkerhet i borettslagets eiendom, og delvis av en et innskudd som betales av boligkjøperen. Innskuddet pluss boligens andel av fellesgjelden utgjør totalprisen for boligen. Når du kjøper en borettslagsbolig, er den knyttet til en andel i borettslaget. Alle beboerne er andelseiere og har bruksrett til egen bolig.

I et borettslag er det laget selv som eier bygningene og eiendommen. Borettslaget kan ta opp et felles lån med pant i fellesarealene for å finansiere utgifter til vedlikeholdsarbeid.

Som andelseier i borettslaget må du betale din del av de månedlige felleskostnadene. Disse dekker renter og avdrag på fellesgjelden, i tillegg til din del av kostnadene til vaktmester, ytre vedlikehold, strøm i fellesrom, offentlige avgifter og liknende. 

Fordi en del av kjøpesummen er finansiert med fellesgjeld og fordi det er vanlig at offentlige avgifter er en del av felleskostnadene i et borettslag, ser ofte felleskostnadene høyere ut i borettslag enn i sameier.

Finansiering i sameier

Et sameie er ikke et selskap, men en sammenslutning av eiere. I et sameie kjøper du en selveierbolig, ofte kalt eierseksjon. Da eier du din seksjon og en tenkt del av eiendommen til sameiet.

Dersom det skal gjøres arbeid i fellesarealene, må hver av eierne ta opp et personlig lån med sikkerhet i egen bolig og betjene lånet selv. I motsetning til borettslag kan altså ikke sameier ta opp felleslån med sikkerhet i eiendommen, noe som kan gjøre det litt vanskeligere for et sameie å få finansiering til fellesarbeid.

Selv om sameiet ikke har fellesgjeld, må du som beboer likevel betale månedlige felleskostnader som skal dekke sameiets felles utgifter til strøm, offentlige avgifter og annet som beboerne deler på

Utleie av boligen

Mulighetene for utleie i et borettslag er mer begrenset enn i et sameie. I borettslag er det i prinsippet eieren som skal bo i boligen. Generelt sett må du ha bodd i boligen i minst ett år før du kan leie ut, og da kun for tre år om gangen.

Som eier i et sameie kan du når som helst leie ut boligen din. Derfor velger noen å investere i selveierboliger for å leie dem ut.

Dokumentavgift

Kjøper du en brukt borettslagsbolig, slipper du å betale dokumentavgift. Kjøper du en brukt sameiebolig, må du derimot betale 2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift. For en bolig på 3 millioner, utgjør det kr 75 000. 

Kjøper du en helt ny bolig, er det likt for både borettslag og sameier. Da betaler du 2,5 % av boligens andel av tomteverdien i dokumentavgift.