Storby-samarbeidet

Gir deg som TOBB medlem tilgang til nærmere 90 000 boliger på forkjøpsrett.

Storbybolig er et samarbeid mellom boligbyggelagene TOBB i Trondheim, Bate i Stavanger, Usbl i Oslo, Vestbo og BOB i Bergen, Nobl i Bodø og Bonord i Tromsø og Harstad. Samarbeidet ble etablert i 2008 og gir de tilsammen rundt 340 000 medlemmene muligheten til å skaffe seg bolig i de andre byene gjennom forkjøpsretten. 

Dersom du benytter deg av forkjøpsretten når du kjøper bolig i en annen by, må du også bli medlem i boligbyggelaget som boligen er tilknyttet. Når du kjøper bolig på forkjøpsrett i et annet boligbyggelag beholder du din oppsparte ansiennitet i ditt eget boligbyggelag.