Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Om oss
  3. Storby-samarbeidet

Gir deg som TOBB-medlem tilgang på boliger over hele landet

Dette er et samarbeid mellom boligbyggelagene TOBB i Trøndelag, Bate i Stavanger, Usbl i Oslo, Vestbo og BOB i Bergen, Nobl i Bodø og BONORD i Tromsø og Harstad.

Dette samarbeidet gir altså TOBB-medlemmer forkjøpsrett på både brukte og nye boliger for salg, i tillegg til utleieboliger i noen av de største universitetsbyene i Norge.

01.05.2009 kom TOBB inn i samarbeidet med Usbl, Bate, Vestbo og BONORD.
01.07.2012 ble Nobl med i samarbeidet.
01.09.2017 ble BOB med i samarbeidet.

Ser du etter bolig i en av disse byene får du ansiennitet fra da samarbeidet ble inngått, hvis ditt medlemskap er eldre enn aktuell dato.

Dersom du benytter deg av forkjøpsretten og får den boligen du ønsker i en annen by, må du også bli medlem i boligbyggelaget hvor boligen er tilknyttet. Du beholder din ansiennitet i eget boligbyggelag.


Marcus Øien og samboeren Kari Krogh benyttet seg av medlemskapet i Boligbyggelaget NOBL (Bodø) og fikk leiligheten de ønsket i TOBB sitt prosjekt på Lilleby