Gode grunner til å ta vare på TOBB-medlemskapet

/media/gbugvlxm/ima177000.jpg?width=1300&format=WebP&v=1d9f055b3acc130

Den viktigste medlemsfordelen

Som TOBB-medlem kan du bruke medlemskapet disse stedene; Trøndelag, Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø, Harstad, Bodø og Kristiansand. Det vil si at du har forkjøpsrett på over 90 000 boliger i store deler av landet! Er det flere interessenter på samme bolig står den med best ansiennitet på sitt medlemskap først i køen.

Se på medlemskapet som en forsikring

Selv om du ikke bor i en TOBB-bolig nå, kan situasjonen endres i framtiden. Da er det kjekt å ha opparbeidet seg ansiennitet.

Har du ikke behov for medlemskapet selv?

Det kan overføres til noen i familien eller slekten som er på boligjakt eller kan få behov for det. Overføring av medlemskap er gratis, men påløpt kontingent må være betalt før overføring kan foretas. Overføring til yngre person kan medføre endring i ansiennitet.

Ønsker du likevel utmelding?

Utmelding må vi ha skriftlig.

  • Send e-post til medlem@tobb.no med navn og medlemsnummer, der du bekrefter å ha lest punktene ovenfor - og at du ønsker å melde ut ditt TOBB-medlemskap.
  • Eller benytt utmeldingsskjema.