BM Dame på pc

Webinar: Forberedelse til årsoppgjøret

Året nærmer seg slutten og styret står foran mange oppgaver i forbindelse kommende årsoppgjør.

Vi går igjennom hva styret må/bør passe på, frister m.v. slik at årsoppgjøret kan gjennomføres effektivt.

Kursansvarlige: Økonom og forvalter

Informasjon
28. november 2024
17-18
Webinar
27. november 2024
Styremedlemmer
Gratis