Styrekonferansen 2024 High Quality (1)

Styrekonferansen 2024

Styrekonferansen har i flere år vært arrangert på Røros, men i år ønsker vi velkommen til Trondheim for en to dagers konferanse med faglig og sosialt påfyll.

Hold av datoen 18. - 19. oktober - da inviterer vi til Styrekonferansen 2024 som er stedet med faglig og sosialt påfyll for styremedlemmer i borettslag og sameier. Her vil det bli foredrag, miniseminar, workshops, faglige diskusjoner, underholdning, god mat og drikke. Det vil være mulighet for overnatting for de som ønsker det.

Fredag 18.oktober

08:00 - 09:00:    Registrering og enkel servering

09:00 - 09:45:    Åpning fra TOBB - praktisk info, presentasjoner og nominasjonsfilm av bomiljøprisene

09:45 - 10:30:    Bomiljø - hvordan håndtere klagesaker
                             v/ TOBBs advokater Ida Haukland og Trine Løyte

10:30 - 10:45:    Pause og besøk på stands

10:45 - 11:45:    Paneldebatt: "Kommunens rolle i boligforvaltning – Dialog og praksis"  Hvordan samhandler Trondheim kommune med styrene rundt tildeling av kommunale boliger, booppfølging og vedlikehold. Kommunenes strategier for boligkjøp og -salg, tildelingsrutiner og samarbeid med styrene for å møte                utfordringer knyttet til disse beboerne.

11:45 - 12:45:   Lunsj og nettverksbygging

12:45 - 13:30:    Fagseminar 1 (45min) – 3 ulike valg

13:30 - 13:45:    Pause og besøk på stands

13:45 - 14:30:    Fagseminar 2 (45min) – 3 ulike valg

14:30 - 14:45:    Pause og besøk på stands

14:45 - 15:30:    Fagseminar 3 (45min) – 3 ulike valg

15:30 - 15:45:    Pause og besøk på stands

15:45 - 16:30:   Fra G til A for boligselskaper – Hvordan kravene til energimerking vil virke inn på betingelsene i bank og forsikring" v/ TOBB og Handelsbanken

16:30 - 16:45:    Pause og besøk på stands

16:45 - 17:30:   "Fra utenforskap til felleskap: Kraften i gaming og e-sport v/ Alex Hole, Jotunheimen e-sport

17:30 - 19:00:    Vorspiel – sosiale aktiviteter (ABBA tema)

19:00 - 24:00:    Middag, prisutdelinger og underholdning fra blant annet Absolute ABBA

Lørdag 19.oktober

09:00 - 09:30:    Oppsummering og dagens agenda

09:30 - 10:30:    "Sikkerhet og beredskap i boligselskap: Forebygging og håndtering av uønskede hendelser"

10:30 - 10:45:    Pause og besøk på stands

10:45 - 11:45:  Førstegangskjøpernes muligheter i Trondheim og nasjonalt. Veien inn på boligmarkedet: Hvordan lette inngangsbilletten? v/ Hilde Karoline Midsem, sjeføkonom NBBL
TOBBs boligkjøpsmodeller v/ Torbjørn Sotberg, administrerende direktør TOBB

11:45 - 12:45:   Lunsj og nettverksbygging

12:45 - 13:30:    Fagseminar 1 (45min) – 3 ulike valg

13:30 - 13:45:    Pause og besøk på stands

13:45 - 14:30:    Fagseminar 2 (45min) – 3 ulike valg

14:30 - 14:45:    Pause og besøk på stands

14:45 - 15:30:    Fagseminar 3 (45min) – 3 ulike valg

15:30 - 15:45:    Pause og besøk på stands

15:45 - 16:45:    Foredrag

16:45 - 17:15:    Premieutdeling og avslutning

Informasjon
18. oktober 2024
2 dager
Quality Hotel Panorama, Trondheim
30. september 2024
Styremedlemmer