Det suser flasker til værs som raketter på grusbanen ved Flatåsen skole. Barn og voksne har tatt turen til sommeravslutning ved Flatåsen Makers.

Reakto`r

Trond Åge Langtind hjelper barn med å pumpe luft inn i flaskene slik at de får trykk og fyker til værs. Barn fra hele nabolaget er kommet for å bli med, og mange kommer uten foreldre.

- Dette var skikkelig gøy. Jeg har prøvd det før også, sier Frida på sju år. Hun har egentlig ikke tid til å snakke, for hun må løpe for å fylle vann på flasken igjen.

Akkurat denne gleden og engasjementet blant barna er grunnen til at Trond Åge legger ned mye tid og krefter for å gi dette tilbudet til barn på Flatåsen. - Det er stort sett fotball og håndball her, og det passer ikke for alle. Jeg vil at alle barn skal ha muligheten til å delta på aktiviteter uten at økonomien er en hindring. Her er alt gratis, og det er lav terskel for deltagelse. Trond Åge brenner for skaperglede, og verkstedet gir virkelig mulighet til utfoldelse.

- Vi er så heldige å ha lokaler i borettslaget vårt, Kolstadhaugen, og har dermed mulighet til å gi et tilbud i nærmiljøet. Trond Åge forteller at det tidligere var en familiebarnehage som holdt til i kjellerlokalene til Kolstadhaugen borettslag. Da barnehagen avviklet virksomheten, ble dette starten for Flatåsen Makers. - Folk kjenner oss nok bedre som Reaktor 51, for det er navnet på lokalene, eller Reaktor`n, som det blir kalt.