Overføre medlemskap

Du kan overføre medlemskapet ditt til et familiemedlem, til ektefelle eller samboer (forutsetter samme Folkeregistrerte i minimum to år). Medlemskap knyttet til dødsbo kan også overføres. Husk at den som overtar medlemskapet ikke får lenger ansiennitet enn sin egen alder. 

Dersom medlemskapet skal brukes til å melde forkjøpsrett, bør du beregne én virkedag til overføringen.

Selve overføringen er gratis, men påløpt kontingent må være betalt før du overfører.