Overføre medlemskap

Du kan overføre medlemskapet ditt til et familiemedlem, til ektefelle eller samboer. Medlemskap knyttet til dødsbo kan også overføres. Husk at den som overtar medlemskapet ikke får lenger ansiennitet enn sin egen alder. 

Dersom medlemskapet skal brukes til å melde forkjøpsrett, bør du beregne én virkedag til overføringen.

Selve overføringen er gratis, men påløpt kontingent må være betalt før du overfører.