Overføre medlemskap

Du kan overføre medlemskapet ditt til noen du har et slektskapsforhold med, til ektefelle og til samboer (samboer forutsetter samme Folkeregistrerte i minimum to år). Medlemskap knyttet til dødsbo kan også overføres. Ved overføring får den som overtar medlemskapet ikke lenger ansiennitet enn sin egen fødselsdato. 

Dersom medlemskapet skal brukes til å melde forkjøpsrett - beregn én virkedag til overføringen.

Selve overføringen er gratis, men påløpt kontingent må være betalt før overføring kan foretas.