Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. For deg
  3. Overføre medlemskap
 


Du kan overføre medlemskapet ditt til:

- noen du har et slektskapsforhold med
- ektefelle
- samboer (samboer forutsetter samme Folkeregistrerte i minimum to år)

Medlemskap knyttet til dødsbo kan også overføres. 

Ved overføring får den som overtar medlemskapet ikke lenger ansiennitet enn sin egen fødselsdato.

Dersom medlemskapet skal brukes til å melde forkjøpsrett - beregn én virkedag til overføringen.

Selve overføringen er gratis, men påløpt kontingent må være betalt før overføring kan foretas.