Booking

Denne funksjonen gjør det mulig for styret å legge ut lokaler, verktøy eller andre gjenstander for utleie. Se hvordan man oppretter utleie-annonser og behandler leieforespørsler fra beboere.

Video Description

Meldinger

Dette er vårt nyeste kommunikasjonstilskudd i styreportalen. Med denne funksjonen kan styret ha en-til-en kommunikasjon med beboerne i boligselskapet på en rask og oversiktlig måte. «Meldinger» gir også beboere muligheten til å ta direkte kontakt med styret via Min Side på data – eller på mobile enheter via vår app.

Video Description

Borettslaget /eierseksjonssameiet

Er det behov for informasjon om eier, andel/seksjon eller boligselskapet? Her kan man hente ut mye nyttig info.

Video Description

Årshjul

Her kikker vi på en oppgave-oversikt som inneholder årlige gjøremål. Denne kan brukes som en pekepinn for hva styret bør forberede i løpet året. Styret kan også legge til egne oppgaver i kalenderen.

Video Description

Utlegg

Det hender seg at det må legges ut noen kroner for innkjøp til for eksempel dugnad eller styremøter. Vi ser på hvordan man oppretter et utlegg for refusjon av utlagt beløp.

Video Description

Styremøte

Styrets vedtak kan være ugyldig hvis styremøter ikke blir avholdt korrekt, og protokoll ikke blir riktig fylt ut. Her ser vi på hvordan dere kan bruke styremøte-funksjonen som hjelpemiddel i denne delen av styrearbeidet.

Video Description

Kommunikasjon

God kommunikasjon er essensielt i et fellesskap. Vi tar en titt på hvilke muligheter styret har for å kommunisere med beboere og samarbeidspartnere i styreportalen.

Video Description

Godtgjørelser

Styrehonorar blir vedtatt på årsmøte eller generalforsamling. I denne videoen viser vi hvordan man melder inn fordelingen av honoraret, slik at vår lønnsavdeling kan utbetale riktig beløp til de forskjellige medlemmene i styret.

Video Description

Generalforsamling og årsmøte

Årsmøte / generalforsamling er øverste myndighet i boligselskapet. Dette avholdes på vårparten hvert år. Vi ser på hvordan man kan forberede møte og innkalling i styreportalen.

Video Description

Økonomi

Styreportalen tilbyr en detaljert oversikt over boligselskapets økonomi. Med denne introduksjonen lærer man å hente ut rapporter, se over lånevilkår og navigere blant ubetalte og historiske faktura.

Video Description

Budsjett

I løpet av høst-halvåret legger TOBB frem budsjettforslag i styreportalen. Vi ser på hvordan dere kan gå gjennom forslaget, gjøre endringer og levere inn godkjent budsjett.

Video Description