BM Johner rehabilitering leilighet

Vedlikeholdsansvar og Totalforsikring

En av styrets kjerneoppgaver er å vedlikeholde boligselskapets eiendom. Manglende vedlikehold kan medføre skade på bygningsmassen og boligene.

I første del av kurset vil advokatene fra TOBB gjennomgå blant annet følgende: 

  • Styrets vedlikeholdsansvar i praksis 
  • Grensene mellom boligselskapets og eiers vedlikeholdsansvar  
  • Hva kan styret selv vedta, og hva må behandles av generalforsamling/årsmøte  
  • Styrets virkemidler dersom eier ikke overholder sin vedlikeholdsplikt 
  • Bruk av boligselskapets bygningsforsikring og hvem betaler egenandelen?

 

Totalforsikring omfatter mye mer enn bygningsforsikring. I del to av kurset vil Casper Kvamme fra BBL Pivotal ta oss gjennom innhold i Totalforsikringen: 

  • Forsikringens vilkår 
  • Sikkerhetsforskrifter 
  • Skadeforebygging og rabatt-givende tiltak

 

Kursansvarlig: Advokat og forsikringsrådgiver BBL Pivotal

Meld deg på her

Informasjon
10. juni 2024
17-1930
Krambugata 7, Trondheim
03. juni 2024
Styremedlemmer
Enkel servering
Kr 495 per boligselskap