Portalen - funksjonen «Styremøte»

Styret kan med enkelhet opprette styresaker og møter i Portalen.

Styret kan videre avholde møter for å behandle sakene, for deretter å protokollføre møtet. Denne funksjonaliteten gir styret i tillegg god oversikt over avholdte møter. 

Ansvarlig for webinaret er økonomer og forvaltere i TOBB

Meld deg på her

Informasjon
23. mai 2024
17 - 18
Webinar
16. mai 2024
Styremedlemmer
Gratis for kunder