Mest relevante sider:


TOBBs støtteordning - Nøkkelen til gode bomiljø

Vi er opptatt av å bygge gode nærmiljø fordi vi vet at det bidrar til gode bomiljø. Lokale miljøtiltak, idrett, kultur og humanitært arbeid er med å bygge opp under dette i hele regionen. Hver dag jobber hundrevis av mennesker for å organisere ulike aktiviteter for både små og store. Det er et arbeid vi støtter opp om!


Søk om midler til din aktivitet

Ingen aktivitet er for stor eller liten - her kan alle søke. Vi har delt ut midler til både bredden og til de smale små aktivitetene. Søknadsfrist er 1. oktober 2023.

Send søknad

 

Les om noen av de som har søkt tidligere år og fått støtte