Styret i TOBB

Styret er valgt av generalforsamlingen i TOBB og samarbeider med ledelsen om å legge strategi, organisere virksomheten og ivareta interessene til eierne av boligbyggelaget – medlemmene våre.


 • Jørn-Wiggo Bergquist, styreleder
 • Liv Sjøvold, styremedlem
 • Nils J. Moltubakk, styremedlem
 • Morten Christensen, styremedlem
 • Torild Marie Amundsen, styremedlem
 • Mari S Erlandsen, styremedlem og representant for de ansatte
 • Stefan Hansen, styremedlem og representant for de ansatte
 • Elisabeth K. Ofstad, 1. vara
 • Jørgen Knapskog, 2. vara
 • Kristin Gimnes, varamedlem og representant for de ansatte
 • Anders Fjerdingen, varamedlem og representant for de ansatte