Styret i TOBB

Styret er valgt av generalforsamlingen i TOBB og samarbeider med ledelsen om å legge strategi, organisere virksomheten og ivareta interessene til eierne av boligbyggelaget – medlemmene våre.


 • Jørn-Wiggo Bergquist, styreleder
 • Torild Amundsen, Nestleder
 • Anne Morkemo, styremedlem
 • Morten Christensen, styremedlem
 • Elisabeth K. Ofstad, styremedlem
 • Mari S Erlandsen, styremedlem og representant for de ansatte
 • Stefan Hansen, styremedlem og representant for de ansatte
 • Catalina E. Barbu, 1. vara
 • Stein Brendryen, 2. vara
 • Kristin Gimnes, varamedlem og representant for de ansatte
 • Jens T. Bitnes, varamedlem og representant for de ansatte