Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. For deg
  3. Leie før eie modellen

Leie-før-Eie:

Mangler du egenkapital for boligkjøp?


Leie-før-Eie modellen gir deg som TOBB-medlem en mulighet til å komme inn på boligmarkedet og bli eier av egen bolig. Har du ikke tilstrekkelig egenkapital for boligkjøp er du i målgruppen for denne boligkjøpsmodellen.

For oss i TOBB er det veldig viktig å ta samfunnsansvar som boligbyggelag og bidra til at flere kan bli eiere av egen bolig. Gjennom Leie-før-Eie modellen gir vi deg som mangler nødvendig egenkapital, men har betalingsevne, muligheten til å kjøpe egen bolig etter en leieperiode. 

Leie-før-Eie modellen tilbyr vi på et utvalg av våre nybolig prosjekter, ikke bare i Trondheim, men i hele Trøndelag - fra Rørvik i nord til Hitra/Frøya i sør. Ønsker du informasjon først når vi har ny prosjekter, tilgjengelige leiligheter eller andre nyheter om Leie-før-Eie modellen må du melde deg på interessentlisten.


Slik fungerer det

Leie-før-Eie modellen gir deg mulighet til å leie boligen inntil 5 år før du kjøper den. Prisen du kan kjøpe boligen for er fast og settes når du inngår leieavtalen. En prisøkning i leieperioden tilfaller deg som leietaker og vil inngå som egenkapital i tillegg til mulig sparing i leieperioden. En kjøpsopsjon kan benyttes når som helst i leieperioden, og er frivillig.

Du velger altså selv om du kjøper etter endt leieperiode. Dersom prisene skulle synke i leieperioden, vil man ikke måtte ta over boligen. Prisen for leiligheten blir satt ved begynnelse av leieperiode.

Alle kan søke på leie-før-eie, men det er visse krav som må oppfylles. DNB vil være involvert i prosessen og vurdere om leietaker kan klare å betjene kostnadene på boligen. Leietaker vil få tilbud om en økonomisk rådgivning av DNB før tildeling av boligen og i leieperioden slik at du som leietaker/kjøper er sikret en best mulig inngang til boligmarkedet.

TOBB-medlemskap 

Leie-før-Eie modellen er forbeholdt TOBB-medlemmer. Er du ikke allerede medlem, kan du bli medlem her.  Dersom det er flere om beinet vil den med lengst TOBB ansiennitet komme først i køen.