Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Nyhetsoversikt
  3. Trygt sosialt og individuelt
TEKST: ANNE GURI SOLEM. FOTO: ANNE GURI SOLEM OG TOBB
NOEN KALLER DET «den tredje alder» - perioden når arbeidslivet avløses med pensjonisttilværelsen. Dette er en periode hvor mange mener de ikke lenger trenger de store familieboligene. Samtidig er ønsker og behov svært annerledes enn for førstegangskjøpere i boligmarkedet. — I stedet for at vi skal gjette hva medlemmene tenker om hva som
er en god bolig når de blir eldre,så spør vi dem direkte – og vi har fått mange svar, sier Helle M. Pettersen, avdelingsleder for Eiendomsutvikling i TOBB. Sammen med kollega og avdelingsleder for Byggavdelingen, Runar Skippervik jobber de fram et seniorkonsept. I januar ble det arrangert en workshop hvor følgende spørsmål ble diskutert. Temaet fenget både de som allerede er i denne alderen, og de som ønsker å planlegge bosituasjonen på sikt.
Helle M Pettersen
FOTO: ANNE GURI SOLEM
1. Nåværende bolig – hva skal til for at du skal fortsette å bo i nåværende bolig 
2. Bomiljø og felleskostnader. Fellesareal og fellesrom koster. Hvem skal ta kostnaden. Er det mulig å bo på 50 - 60 m² og betale for 50 – 70 m² mot at det finnes gode møteplasser og fellesrom? 
3 Ensomhet. Hvordan kan vi få synergier ut av bofellesskap med folk i ulike aldre? TOBB innledet med å fortelle om erfaringer de har hentet fra reiser i inn- og utland. Morten Hatling fra Sintef deltok med innsikt fra forskning på området. Ordet «kollektiv» gir negative assosiasjoner for mange, fordi man forbinder det med at man bare har ett rom som sitt eget, og at alt annet er felles.

— Moderne kollektive løsninger har ofte fullstendige selvstendige boenheter med ett eller flere felles rom, understreket Hatling. Erfaringene viser at de fleste ønsker å bo i et nærområde hvor de er kjent med lokale aktiviteter, turmuligheter, mennesker og butikker. For et godt sosialt bomiljø er det ikke nok med tilgjengelige fellesrom. Noen må ta initiativ og tilrettelegge for felles
aktiviteter slik at fellesskap utvikles over tid. 

— Vi skal lage løsninger for vanlige folk og kommer derfor ikke til å legge opp til dyre tjenester. Samtidig ser vi at dugnadsløsninger blir sårbare. Når ildsjelene ikke lenger kan eller vil engasjere seg, faller aktivitetene fort, sier Pettersen.
Alternative boformer

FOTO TOBB

Innspill fra workshop med medlemmer I workshopen kom det fram at mulighet til å bo på ett plan, lettere adgang uten trapper, nærhet til kollektivtransport samt mulighet
til å være mer sosial, er viktig for å kunne fortsette å bo i nåværende bolig. Også når det gjelder  hva som danner gode, nye bomiljø kom det konkrete innspill: Fellesarealene
må være ferdig etablert før innflytting. Beboere må betale, men det er viktig med beboermedvirkning. TOBB oppfordres også til å tenke nytt når det gjelder å utvikle møteplasser, slik at flere grupper kan finne sammen. Aldersblanding er ønskelig. Mange unge seniorer har både arbeidslyst og kunnskap og kan hjelpe til med leksehjelp, barnepass, snekkerkurs
og strikkekurs, for å nevne noe. Populære trender nå er gjenbruk, omsying og dyrking av spiselige planter. Her har eldre mye å bidra med!

Rundt bordet
FOTO: ANNE GURI SOLEM
For å motvirke ensomhet ble mulighet for felles måltider trukket fram. Et sted hvor man kan møtes, både for å lage mat og å spise, vil bli prioritert høyt. Men, det må også være mulighet for å trekke seg tilbake til seg selv. Å avstå fra omkring 10 - 15 % av boarealet for å få gode fellesarealer virker på mange som overkommelig. At inngangsparti,
ganger og uterom kan utformes slik at man naturlig møtes, ble også trukket fram som viktig.