Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Nyhetsoversikt
  3. Tok bolig på forkjøpsrett


Jeg vil bo mer sammen og dele på flere ting!

Heidi Kvam er kommet dit i livet hvor redet begynner å bli tomt og plassmangel ikke lenger er tema. Hun og ektemannen har bodd i rekkehus på Kattem i x år – men de har allerede nå begynt å se for seg hvordan de ønsker å bo.

- Jeg tror sirkulærøkonomien kommer til å bli viktigere og viktigere – og det gjelder også for vår generasjon. Jeg er opptatt av at vi skal eie færre ting selv, og dele på mer. Hvis man ser for et leilighetskompleks i dag med 90 enheter, så er det også 90 verktøykasser. Ved hjelp av digitale plattformer så er det enkelt å legge til rette for deling av for eksempel verktøy, sier Heidi.

Sosiale soner
Det er ikke bare deling av ting hun er opptatt av. Det sosiale aspektet er også viktig for henne når hun ser inn i fremtidens bolig-glasskule. Hun ønsker nemlig å bo mer sammen.

- Med pandemien har man jo sett hvor mange som blir ensomme. Jeg tror på boformer som legger til rette for sosiale soner og gode fellesarealer som blir et naturlig samlingspunkt for menneskene som bor der. Vi vet at eldrebølgen kommer – og da vil boligkonsepter som legger til rette for at mennesker samhandler veldig viktig.

Den perfekte balansen
Samtidig er Heidi klar på at man også skal ha privatliv. Det må være en balanse mellom det å ha sitt eget krypinn og det sosiale aspektet.

- Jeg vil ha en egen leilighet – men i den er det mindre ting. Jeg kan låne av bofellesskapet som har egne ordninger for både sykler, bil, verktøy og andre bruksting.

 JA - jeg er interessert i mer informasjon om Signaturhagen