Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Nyhetsoversikt
  3. TOBBs samfunnsansvar

iTOBB nr 1 • Mars 2021 - Tekst og foto: Verena Døsvik

TOBBs samfunnsansvar

TOBBs leie-før-eie modell gjør seg bemerket rundt om i landet, og flere utbyggere tar nå i bruk dette konseptet. Målet er at flere kan bli eiere av egen bolig.

TOBB ble etablert på grunnlag av samfunnsansvar, og selv om samfunnet ser helt annerledes ut i dag enn for over 70 år siden, er det helt andre problemstillinger vi nå står overfor.Torbjørn Sotberg, administrerende direktør i TOBB.

 

Mange unge sliter med å komme inn på boligmarkedet, og hvis de ikke har opparbeidet egenkapital eller har foreldre som kan stille midler til rådighet, er ikke tilgangen til egen bolig enkel. TOBB har derfor utviklet modeller som gjør det mulig for blant annet førstegangskjøpere å få tilgang til markedet.

Les mer om våre boligkjøpsmodeller her

Gode modeller

- Vi jobber kontinuerlig med ulike modeller for ulike aldersgrupper, og har også en veldig aktuell modell under utarbeiding nå, sier Torbjørn Sotberg, administrerende direktør i TOBB.

Formålet er å få folk inn i boligmarkedet. Gruppen av unge førstegangskjøpere er en målgruppe vi har fokusert mye på, men vår leie-før-eie modell er for alle som trenger å bygge opp nok egenkapital for å kjøpe egen bolig. Her er det medlemskap og ansiennitet som vil bli avgjørende hvis det skulle bli rift om leilighetene.

Og konkurranse har det vært. På Lilleby var det 500 interessenter som kjempet om 51 leiligheter da disse ble lagt ut. Interessen er med andre ord veldig stor for leie-før-eie modellen, noe som viser at  TOBB fyller et hull i markedet. Det er nå gått tre år siden innflytting på Lilleby, og lang over halvparten av medlemmene som var så heldige å få tilgang til bolig, har nå kjøpt leiligheten.

 


Jøran Bjerksetmyr var en av de første som kjøpte leilighet gjennom leie-før-eie modellen på Lilleby.

Markedet etterspør en måte å organisere boliger som tilrettelegger for stabile og gode bomiljø, som er viktige tema for TOBB. 

Kreative løsninger

Jan Tore Sanner har tidligere oppfordret boligbyggelagene til å tenke kreativt rundt hvordan førstegangskjøpere skal klare å komme seg inn på boligmarkedet. Sanner har vært veldig positiv til leie-før-eie modellen, og deltok sammen med Torbjørn Sotberg på intervju angående leie-før-eie i 2017.

Sotberg er også med i en diskusjonsgruppe med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i spissen, som påpeker at nettopp denne modellen er veldig aktuell i Oslo, hvor det er et sterkt politisk press fra boligsektoren. Astrup mener TOBBs modell kan være en måte å dempe presset på, både for førstegangskjøpere og prisøkningen i markedet generelt.

- En slik modell er i stor grad skalerbar, så vi ser raskt om den fungerer i henhold til målene. TOBB mener de minste leilighetene egner seg best i forhold til modellen, da hensikten er at folk skal få spart opp nok egenkapital til å kjøpe boligen etter endt leieperiode.

- Vi har per i dag omtrent 80 enheter med leie-før-eie knyttet opp mot flere nyboligprosjekter. De minste enhetene, med en prisantydning på 2-2,5 millioner, vil være best egnet, da det vil være mindre krevende å få spart opp tilstrekkelig egenkapital, sier Sotberg.


Samfunnsaktør

Leie-før-eie er blitt en godt etablert modell i TOBB og Trondheim, en ordning som tilbyr en leieavtale i tillegg til en kjøpsopsjon. Ideen bak er å få unge og nyutdannede folk som mangler egenkapital inn på boligmarkedet.

- Vi tilbyr en leieavtale, hvor verdistigningen på leiligheten i løpet av leieperioden tilfaller leietaker, så fremt den ikke overstiger prisen i markedet, og det vil i praksis si at vi gir bort denne økningen, informerer Sotberg.

Veksten i markedet gir leietaker en verdi, som omregnes til egenkapital. Dette gir gode muligheter til å nå kravet om egenkapital og dermed få finansiering til kjøp av bolig.

- Dette er noe vi tilbyr som et gode for våre medlemmer, og det blir i så måte praktisk sett en medlemsfordel. Leilighetene kunne blitt lagt ut på markedet og solgt til markedspris, men dette er vår måte å ta samfunnsansvar på, sier Sotberg.

TOBB tar også risikoen for en eventuell prisnedgang, ved at leietakerne når som helst kan trekke seg fra avtalen.

TOBB var først ute i Norge med å lage et konsept med egenkapitalbygging. Mange har siden kopiert konseptet, og direktøren i TOBB ser pragmatisk på utviklingen.

- Vi prøvde å varemerke konseptet, men at andre tar det i bruk, kommer unge folk og andre grupper til gode.