TOBB Strømsparing består av produkter som gjør det enkelt å redusere strømregninga. Produktene som inngår i konseptet er utviklet og produsert i Trøndelag, av CTM Lyng i Vanvikan. Ved å bestille TOBB Strømsparing, er montering inkludert. En elektriker fra Vintervoll kommer med produktet på døra og monterer fortløpende. - Vi ønsker å gi et helhetsbilde på kostnad og nedbetalingstid, slik at medlemmene kan ta en mest mulig rasjonell vurdering i forhold til investering, sier Brage Stenberg Johnsen, leder for strategi og forretningsutvikling i  CTM Lyng. Målet er å gi folk muligheter til å ta fornuftige valg rundt energisparing.

Alt i ett
Bestilling av produktet er veldig enkelt. Du går inn på TOBBs nettsider, og velger de tilleggsproduktene du ønsker til en ferdig definert grunnpakke. Vintervoll vil deretter ta kontakt for å avtale tidspunkt for montering. Alt er inkludert i oppgitt pris, og man vil ikke få noen overraskelser i form av en stor regning fra håndverker. - Vi har satt opp en grunnpakke som inneholder alt man trenger. I tillegg kan man bestille flere elementer ved behov. Det er enkelt å legge inn produkter etter ønske, og vi har lagt til en kalkulator som regner ut den endelige prisen etter ferdig montering. På den måten slipper TOBBs medlemmer selv å beregne pris på en slik investering, informerer Johnsen. TOBB strømsparing styrer strømmen etter når på døgnet strømmen er billigst, og den kan styres både manuelt og digitalt via en app på mobiltelefonen.

ENOVA-støtte
Det er viktig å redusere klimautslipp og strømforbruk. Nettopp derfor gir ENOVA finansiell støtte hvis man investerer i energismarte løsninger. - ENOVA gir hele 35 prosent i støtte for at folk investerer i våre produkter, med muligheten til å få utbetalt inntil 10 000 kroner i støtte. Det er en kvalitetssikring som viser at våre produkter utgjør en forskjell, sier Johnsen. Støtten fra ENOVA vil også bli regnet ut ved bestilling, slik at kunder får en komplett oversikt over kostnader og støtte. Kundene søker selv om støtte fra ENOVA.

Må monteres av håndtverker
TOBB Strømsparing leveres av Vintervoll. Det er et krav at produktet monteres av elektriker. - Dette er ikke et produkt som kommer i en pakke i posten. Produktet kommer med elektriker fra Vintervoll. På den måten kan vi garantere for at det kun er elektriker som har vært i befatning med produktet på forhånd.

Om du bor i boligselskap eller enebolig, vil denne formen for strømsparing både gi besparelser og støtte fra ENOVA.

Bestill Strømsparing