REDE  nr 4 • September 2018 Tekst og foto Verena Døsvik

 

TEAM OPPUSSING

Tilpasning av bolig


Det er mange grep man kan ta for å tilpasse boligen til egne behov. Mange ønsker å bo hjemme lengst mulig, og da finnes det råd i følge Basis Bygg AS.

Å bygge rampe er en enkel innretning i forhold til rullestol eller rullatorer. Nettopp dette er blitt gjort ved Åsheim Borettslag.


- Vi fjernet trappa og satte opp en rampe til de tre nederste leilighetene. Dører ble også skiftet slik at det er plass for rullestoler, dette i henhold til universell utforming, sier daglig leder for BasisBygg AS, Arild Hindbjørgmo.

 
Ved Åsheim Borettslag har vi erstattet trappa med en rampe, slik at de tre nederste leilighetene er tilpasset folk i rullestol, sier Arild Hindbjørgmo ved Basis Bygg AS
 

Tilpasning etter behov


To av de nederste leilighetene i Åsheim Borettslag var tidligere barnehage. Da denne ble avviklet, ønsket borettslaget å gjøre om arealet til leiligheter. Basis Bygg AS fikk oppdraget, samtidig som de lagde rampen.


- Borettslaget har nå tre leiligheter som er tilpasset eldre eller funksjonshemmede, sier Hindbjørgmo.


Påbygg


Basis Bygg AS har også vært med og satt opp et tilbygg til et hus i Leirfossveien.


- Sønnen i huset ønsket å tilpasse boligen slik at foreldrene fortsatt kunne bo der. Vi ordnet med et tilbygg til huset, som ble soverom til foreldrene. De fikk egen inngang i nedre etasje, slik at de slapp å gå i trapper og fikk alt på ei flate, forteller Hindbjørgmo.


Ekteparet hadde tidligere soverom på loftet, men siden mora begynte å bli skrøpelig, klarte hun ikke lenger å gå trappene. Kjøkken, stue, bad og soverom ble samlet på en flate, slik at det ble enklere for foreldrene.


Generasjonsboliger


Flere gjør det samme, slik at foreldre kan fortsette å bo i egen bolig. Tidligere hadde man kårboligen, hvor foreldre flyttet når barna tok over gårdsdriften. På mange måter kan det trekkes linjer til dagens tilpasninger, hvor man gjerne samler alt på en flate for å gjøre det enklere for den eldre generasjonen.


- Men vi ser også tendenser til at folk flytter på seg. Vår foreldregenerasjon ønsker jo gjerne å bo i det samme huset de alltid har bodd i, men ting er i endring. Mange flytter til enklere boliger framfor å foreta en ombygging. Derfor bygges gjerne nye boliger med tanke på et variert mangfold i befolkningen, fra barnefamilier til eldre, hvor det er muligheter for enkle justeringer ved behov.


De demografiske forhold har endret seg, og det er et overtall av mennesker i aldersgruppen 55-80 år. Det er også en politisk målsetning at folk bor lengre i egen bolig enn i tradisjonelle aldersboliger. I følge Basis Bygg AS vil vi nok se mer tilpasninger av boliger framover, slik at de eldre kan håndtere hjemmetilværelsen så lenge som mulig
 
 

RELATERTE ARTIKLER