Forkjøpsretten er TOBB-medlemmene sin viktigste medlemsfordel. Den sørger for du kommer først i boligkøen. Hvis du har funnet drømmeboligen, og flere melder forkjøpsrett til samme bolig, er det den med lengst ansiennitet som får muligheten til å kjøpe bolig først. Dette gjelder ikke bare for Trøndelag, men for boliger over hele landet.

Nasjonal kampanje
Storbysamarbeidet er et samarbeid mellom TOBB i Trøndelag, Bate i Stavanger, Usbl i Oslo, Vestbo og BOB i Bergen, Nobl i Bodø, BONORD i Tromsø og Harstad og SØBO på Sørlandet. Det betyr at dersom du skal flytte til Tromsø, har du forkjøpsrett på nye og gamle boliger i byen, i tillegg til utleieboliger.

- Boligbyggelagene jobber egentlig med det samme for sine medlemmer. Vi hadde en samling med alle markeds- og kommunikasjonsavdelingene for ikke lenge siden, og bestemte oss for å fremme forkjøpsretten, sier Sunniva Evjen, markeds- og kommunikasjonsrådgiver i TOBB. Resultatet er en felles nasjonal kampanje om forkjøpsrett.

- Vi har aldri gjort noe lignende før, og håper det får folk til å skjønne hvor bra denne fordelen er. Vi får inntrykk av at ikke så mange kjenner til storbysamarbeidet, sier Evjen. - Det er bare fint at boligbyggelagene i Norge bindes sammen så vi kan lære av hverandres erfaringer.

Viktigere enn noensinne
Mange studenter leier når de reiser for å studere et annet sted.

- Hvis man flytter til Oslo for å studere i seks år, kan det være en ide å kjøpe bolig. Trondheim er en studentby, og mange kommer hit for å studere over mange år. Storbysamarbeidet gjør at medlemmer av boligbyggelagene som samarbeider har store fordeler når det kommer til forkjøpsrett, sier Evjen.

Hvis du benytter deg av forkjøpsretten og får boligen du har ønsket deg, må du også bli medlem av boligbyggelaget hvor boligen er tilknyttet. Du beholder ansienniteten fra eget boligbyggelag.

- Medlemskap i TOBB har kanskje aldri vært viktigere siden boligbyggelaget opprettet. Med våre boligkjøpsmodeller, er det enklere for unge å komme inn på boligmarkedet. Vår oppfordring til de unge er at de må betale for sine medlemskap slik at de beholder sin ansiennitet og plass i boligkøa.

Les mer om storbysamarbeidet