I 2019 var Karianne J. Osmundsvåg med på å starte Midtbyen Basket.
- Vi så muligheten til å starte en klubb med tilknytning til skoler som Birralee og Ila skole, og ønsket å satse på egne jentelag. Basket har vært litt på guttenes premisser her i Trondheim, men vi ser stor interesse blant jentene for egne lag og serier.

Inkludering
Midtbyen Basket ønsker å være en klubb for alle, og har derfor lave treningsavgifter.
- Vi ønsker ikke at økonomi skal avgjøre om du kan delta eller ikke. Idretten tiltrekker de med flerkulturell bakgrunn i større grad. Basketball er stort i utlandet, og terskelen for å begynne med basket er derfor lavere enn ved håndball og ski, sier Osmundsvåg, som mener det derfor er viktig med inkludering. Klubben satser på rekruttering av jenter, i tillegg til å ta vare på de som allerede spiller basket. De eldste jentene som spiller på eliteserielaget bidrar på samlingene som assistenttrenere og dommere, og er gode forbilder og rollemodeller for de yngre.
- Trondheim har ikke hatt et elitelag i basket på 10 år, og det at vi fikk på plass dette i fjor er viktig for idretten og bredden. Jentene trenger forbilder i nærmiljøet, sier Osmundsvåg.

På jentenes premisser
Kvinnelige trenere og dommere er viktige for klubben, og Midtbyen Basket vil satse på dette i tiden framover.
- Jenter speiler seg i det de ser. De identifiserer seg ikke med høye, mørke menn, så der føler vi at det har feilet. Vi har satset på jentesamlinger og jenteserie. Tidligere måtte lag dra til Oslo for å få spille mot andre rene jentelag. Dette er grunnen til at vi gjør en innsats for nærmiljøet, sier Osmundsvåg. Klubben ønsker å fortsette og samle alle jentene i byen til felles treningsdager, treningshelger, felles kampdager og basketskoler gjennom den kommende sesongen.
- Vi ser at jo flere samlinger vi har, jo flere basketskoler vi har kun for jenter, jo sterkere blir samholdet blant jentene. Vi ønsker å fortsette med dette. Osmundsvåg understreker at Midtbyen Basket trenger støtte for å bygge seg opp til å bli en solid klubb som ønsker å bli selvgående. De ønsker å opprettholde et tilnærmet gratis tilbud slik at alle kan være med uansett bakgrunn.

Engasjement
TOBB ønsker å bidra til å utvikle gode nærmiljø og støtter lag, foreninger og organisasjoner som legger ned mye arbeid for å utvikle sine lokalmiljø.
- Vi er imponert over hvor mange som bruker tiden og setter i gang aktiviteter for alle rundt seg. Det er fantastisk å se hvordan initiativene og engasjementet bidrar til å skape samhold og fellesskap i lokalmiljøet, sier Jørgen Nygård Pedersen, salgs- og utviklingsansvarlig i TOBB. Det er et bredt spekter av søknader innen musikk, kultur, idrett og aktiviteter. Antall søknader som er kommet inn til TOBB har hatt en enorm økning.
- Vi skulle gjerne støttet alle gode tiltak, men må foreta et utvalg. Midtbyen Basket satser på inkludering, og det er viktig å støtte en klubb som gjør så mye for lokalmiljøet, understreker Pedersen. TOBB oppfordrer lag og foreninger til å fortsette med den gode jobben de gjør for sine nærmiljø..