Bak TOBB Energi står NTE og TOBB. Dette unike samarbeidet etableres for å gi beboere i boligselskap en trygg og forutsigbar hverdag.

TOBB Energi skal utvikle, eie og drifte energi-infrastrukturen som utvikles i hvert enkelt prosjekt, slik at boligselskapene kan ta i bruk bærekraftige og lønnsomme energiløsninger med en forutsigbar prismodell.

TOBB er Midt-Norges ledende boligbyggelag, og det er en selvfølge for oss å bistå de 1000 boligselskapene vi forvalter med å ta i bruk bærekraftige energiløsninger. NTE har en imponerende kompetanse på området, og sammen skal vi gjøre jobben enklere for styrene og beboerne i boligselskapene, sier Sotberg.

Morgendagens energiløsninger
Selv om Trøndelag har vært forskånet fra de høye strømprisene de har hatt sør for Dovre, kommer også vi til å oppleve at det blir knapphet på strøm i tiden fremover. Høyere og mer uforutsigbare strømpriser vil etter alle solemerker bli den nye normalen.

 
Med solceller på tak og fasader og termisk varme fra fjell via borehull, energibrønner og varmepumper kan boligselskapene produsere det meste av energien de trenger til komfortvarme, tappevann og elbil-lading. sier Svein Olav Munkeby, konserndirektør i NTE Marked.

 
I tillegg til hjelp med å ta i bruk nye energiløsninger, vil boligselskapene også kunne få bistand med å bruke strømmen smartere.

 
Vi vet at det er et enormt potensial for å spare strøm i norske hjem og næringsbygg. Hvis det skal være nok strøm til alle også i fremtiden, må vi produsere mer eller bruke mindre, sier Munkeby. 

Går foran
 
I tillegg til at boligselskapene vil redusere strømkostnadene sine når de bruker mindre strøm samtidig som de produserer sin egen strøm, bidrar de også til det grønne skiftet ved at byggene blir mer miljøvennlige. Det er nyttig; ikke minst i forbindelse med det nye boligdirektivet EU står på trappene til å innføre.

 
Selv om det ikke er bestemt når det kommer krav til å redusere energiforbruket i boliger, må alle være klar over at det kommer, sier Sotberg.

Formålet med det nye direktivet er å redusere energiforbruket i både boliger og næringsbygg betydelig innen 2030; og at alle bygg som gjennomfører større renoveringer noen år frem i tid skal ha solceller på taket.

Gjennom TOBB Energi får boligselskapene en mulighet til å ligge først i løypa når bygningsdirektivet trer i kraft. Uansett er det en god investering å bruke mindre strøm - både for lommeboka og for miljøet, sier Sotberg.