TOBB Smartmåling er en fjernavlest løsning som gjør avlesing av vann og energi enklere for boligselskap. 

- Viste du at 20% av boligene bruker 50% av energien til boligselskapet? 
I samarbeid med Techem gjør vi det enklere for styret og beboerne for å ha kontroll på forbruk og kostnader med hjelp av fjernavleste av vann- og energimålere, sier Andreas Hjellbakk, eiendomsrådgiver i TOBB.

Fjernavleste målere fra TOBB smartmåling gir beboerne og styret tilgang til beboerportal og fordelingsregnskap løpende gjennom året.  


Tiden for den årlige avlesning av vann og energimålere nærmer seg med stormskritt. Dette er en prosess som ofte krever mye ressurser fra styreleder og styret. Trond Anderssen i Sameiet Munkvold Gård, ser ikke mørkt på denne perioden. 

- Etter at vi fikk på plass løsningene fra TOBB smartmåling, har vi fått et enklere og mer oversiktlig system som sparer oss for tid og penger. For varme har vi fjernavleste energimålere og radiatormålere. For vann har vi fjernavleste vannmålere for både kaldt og varmt vann.  

Grønnere og smartere bygg 
Geir Blomstadli, Senior KAM i Techem, har jobbet med digitale løsninger for energibesparing i flere år. 

- Vi jobber hele tiden for å lage gode digitale løsninger for energieffektive bygg. Det skal være enkelt for både boligselskap og beboere å velge gode bærekraftige løsninger. Det er montert radiosendere på alle vannmåler i og utenfor boligen. Det er nå åpnet for at styret, TOBB eller Techem kan sende inn data fra alle målere i bygget, slik at beboere slipper å lese av og sende inn sms. Dette gjør det enklere for alle parter, sier Blomstadli. 

Elbillading 
I tillegg til fjernavlesing på vann og varme, har også Sameiet Munkvold Gård, valgt ladeinfrastruktur fra Techem. - Som mange andre boligselskap, opplever vi et økende behov for elbillading. Vi valgte derfor å gå for Techem sin løsning. I dag har vi 70 ladestasjoner. Løsningen er enkel og gir god oversikt. Det er ingen påslag på strømpris, alt blir fakturert sammen og vi får en forutsigbarhet, sier Anderssen.  

Ta kontakt med ansvarlig for TOBB smartmåling – Andreas Hjellbakk for befaring og tilbud for ditt boligselskap. 
bedriftsmarked@tobb.no 
73 83 15 05