Luft ofte
Ventiler på vinduer og luftelyrer skal alltid være åpne. Det er viktig med god gjennomstrømming av luft i boligen. Klær som henges til tørk, avgir mye fuktighet. Av og til må man åpne vinduene på fullt gap og sjokklufte. Det kan forhindre fukt, og i verste fall muggsopp. Ikke heng klær eller annet på sprinklerhoder!

Sjekk røykvarsler
Sørg alltid for å sjekke om røykvarsler fungerer. Test varsleren jevnlig. En god huskeregel kan være å bytte batteri 1. desember, på Røykvarslerdagen.

Rens sluk
Sluken går tett, og dess lengre du venter, dess verre blir jobben. Kjøp et par hansker og rens sluken annenhver måned. Få noen til å vise deg om du er usikker.

Vask kjøkkenvifta
Du trenger ikke lage fet mat for at kjøkkenvifta blir tett. Vask fettfilter i oppvaskmaskinen eller i varmt vann en gang i måneden. Du vil minske faren for brann og sørge for et godt innemiljø.

Smør dører og vinduer
Sørg for å ha olje så du enkelt kan smøre låser og beslag på dører og vinduer. På den måten bevarer du funksjonen bedre.

Rens filter
Både oppvaskmaskin og vaskemaskin trenger vedlikehold. Rens filteret jevnlig. Rengjør også avtrekksventil på våtrom med jevne mellomrom.

Ikke plasser møbler helt inntil veggen
Dette gjelder spesielt mot yttervegger. Kondens kan i verste fall skape muggsopp. Sørg for at det er mellomrom mellom seng og yttervegg på soverom.

Renhold
Tørrmopp parkettgulv. Gulvet kan bli skadet dersom det blir for vått eller gulvvarme skrus høyere enn anbefalt.

Vann
Sjekk at slanger under oppvaskkummer og vask på bad er tette for å unngå vannlekkasjer. Avløpsslangen på vaskemaskina må festes. Se bruksanvisning.

Filter i ventilasjonsanlegg
Filter skal skiftes en gang året. Sjekk om boligselskap har avtale med leverandør.