Ved idylliske Levanger Brygge bygges sju tilrettelagte leiligheter for beboere som trenger oppfølging, men ønsker et eget sted å bo. Det vil i tillegg bygges en baseleilighet for kommunens ansatte i tilknytning til leilighetene.  

Les mer om Kompisbrygga

TOBB og Sebo boliger

Det har vært en mangeårig prosess for foreldrene, og de er takknemlige for at TOBB og Sebo Boliger bidrar til å realisere konseptet.  

- Vi fikk råd om å starte tidlig i prosessen med å finne bolig til Ruben, og hadde vårt første møte med kommunen for seks år siden, sier Rita og Ivar Stokkeland. 

- Det er ikke uvilje å møte hos fagansatte i kommunen, for de er gjerne positivt innstilte, men de har ingen beslutningsmyndighet, og det er til syvende og siste kostnader som avgjør, sier Bjørn Tore Jørgensen, primus motor for Kompisbrygga. 

I følge foreldrene er det et skrikende behov for boliger til denne gruppen.  

- Det er mangel på kommunale boliger. Det er dessuten ikke hensiktsmessig å leie boliger, både fordi det ikke bidrar til verdiøkning, og fordi dette er en gruppe av unge mennesker som trenger stabilitet. Med leieleilighet kan de risikere å bli flyttet på, og det skaper utrygghet for ungdommene våre, sier Rita. 

- Et poeng med å eie, fremfor å leie, er at man over tid vil få en mer stabil og forutsigbar bokostnad. Ved å leie vil prisen indeksreguleres og i praksis korrelere med inntektsøkningen til andelseierne. Ved å eie, og sammen med TOBB drifte borettslaget på en forsvarlig måte, vil bokostnaden bli mindre i forhold til inntekten etter hvert som årene går, sier Bjørn Tore, som mener leilighetene kommunen leier ut ville blitt betraktelig mye dyrere enn bokostnadene blir i Kompisbrygga.