Gartnerhaugen Borettslag ligger på Lade i Trondheim og har utsikt og nærhet til Trondheimsfjorden. Da Åsa Rones Gullvåg gikk på som ny styreleder, var HMS et av de områdene som ble en viktig prioritet for henne og resten av styret.

- Vi fant fort ut at vi måtte erstatte permer og ark med noen digitale løsninger som gjør at HMS blir ivaretatt på en god og effektiv måte. Vi har jobbet tett med TOBB for å få på plass Bevar HMS som vår nye løsning, sier Gullvåg.

Alle har oversikt

Den største fordelen med Bevar HMS er at de kan ha oversikt over alle tiltak som skal gjøres, når de må gjennomføres og så er det enkelt å krysse av for når de er utført.

- På denne måten får vi god oversikt, samt at hele styret kan følge med og gjennomføre de ulike tiltakene. Det er veldig greit at vi har HMS i forlengelse av Styreportalen slik at vi har alt på et sted.