Rede nr 1 • Februar 2018 - Tekst og foto Anne Guri Solem.

 
Firmaet Byggmester Knudsen har tatt oss med til et hus på Munkvoll hvor gavlveggen er fornyet. Godt utvendig vedlikehold gjør boligen attraktiv, ifølge byggmester Peter A. Knudsen og eiendomsmegler Sigbjørn Vestå.
 
- Gavlveggene er ofte de mest værutsatte, så behovet for å bytte bordkledning melder seg dermed her først. På dette huset har vi lektet ut og etterisolert, i tillegg til at det er byttet vindu, forklarer Peter A. C. Knudsen.

- Skal man først bytte kledning, er det lurt å etterisolere og bytte vindu samtidig. Noen velger i tillegg å bytte tak samtidig. Betongtakstein har omkring 30 års levetid, og undertaket bør byttes samtidig. Mange velger dessuten å etterisolere også tak. Tykkere yttervegger påvirker takutspring og husets proporsjoner, og er med på å gjøre takbytte aktuelt. Etterisolering og nye vinduer gir varmere inneklima og lavere oppvarmingsutgifter, forklarer Knudsen.
 
 Byggmester Peter A. Knudsen og eiendomsmegler Sigbjørn Vestå. 
 
 Skader som oppstår på grunn av manglende vedlikehold, dekkes ikke av forsikringen, så det er viktig å utføre arbeidet før skadene oppstår.

VEDLIKEHOLD GIR TRYGGHET

Eiendomsmegler Sigbjørn Vestå fra EiendomsMegler 1 forteller at boligkjøpere er opptatt av hvor godt en bolig er vedlikeholdt.

- De fleste spør om strømforbruket når de vurderer å kjøpe en bolig. Ekstra isolasjon som senker fyringsutgiftene vil gi seg utslag i høyere betalingsvilje, forklarer han.

- Mange kjøpere av familieboliger er usikre på hvor mye det vil koste å oppgradere et hus utvendig. Når nytt tak, nye vinduer og yttervegger samt drenering er på plass, føler de seg sikrere på at de ikke må ut med store nødvendige påkostninger de nærmeste årene. Kjøpere ønsker ofte å gjøre innvendige endringer for å gjøre huset «til sitt eget». Et godt ytre vedlikehold blir dermed høyt verdsatt, sier Vestå.

EiendomsMegler 1 i Trøndelag gir deg som bor i bolig forvaltet av TOBB en super fordel.

 
ENDEVEGGER er ofte mest utsatt for vind og vær, og er ofte de første som må tas tak i. Her er veggen etterisolert og det er satt inn nye vinduer i tillegg til ny kledning.
 

SØRG FOR DOKUMENTASJON

- Megleren forklarer at kjøpere nå er like opptatt av hvem som har utført oppussingen, som at det er gjort. Spesielt for familieboliger er kjøpere opptatt av at alle former for oppussing; ikke bare våtrom og elektrikerarbeid skal være utført av fagfolk. God dokumentasjon på at arbeidet er fagmessig utført, vil gi takstmannen et bedre utgangspunkt og vil høyne verdien. Det gjør dessuten eventuelle boligkjøpere tryggere.

 Ta derfor alltid vare på dokumentasjonen du får fra fagfolkene. Det vil lønne seg om du en dag vil selge huset, understreker Vestå.
 
- Knudsen forteller at de gjennom Team Oppussing-samarbeidet ofte koordinerer flere fag når arbeid først igangsettes.  Med det samme stillaser er satt opp, kan for eksempel malerarbeid og elektrikerarbeid gjøres enklere, forklarer han.


 

RELATERTE ARTIKLER