Hos oss gir vi deg rådene for å mestre rollen og sørge for god drift og godt bomiljø i ditt borettslag eller sameie. Vi har bygd og forvaltet boliger i over 70 år.  I dag er vi totalleverandør av boligrelaterte tjenester for alle typer boligselskap i hele Midt-Norge, og leverer alle tjenestene du trenger for trygg og oversiktlig forvaltning.

Generalforsamlingen og årsmøtet går som en lek når man har kontroll på forhånd. Det vil også bli lettere med generalforsamlingsprotokoll og en god mal for gjennomføring.  Gjennom våre systemer får du også varsler får du nærmer deg frister du må forholde deg til.

Våre forvaltere og økonomer sørger for at boligselskapets interesser ivaretas i form av trygg og sikker drift. Styreansvar kan virke overveldende for nyvalgte styremedlemmer. Hos TOBB har styret et fast team å forholde seg til, med forvalter og økonom i spissen som er et naturlig kontaktpunkt.

Les mer om styrets oppgaver og ansvar

Et viktig ledd i arbeidet som styreleder/styremedlem er å skape et godt bomiljø. I dette ligger å forvalte bygningsmassen og eiendommens verdier til beboernes beste. Vi bistår i alle ledd, vi er alltid tilgjengelig for en prat - det skal være enkelt å be oss om hjelp.

Ta kontakt med oss for mer informasjon