- For oss er TOBB et kvalitetsmerke, og medlemmene er viktige kunder for oss. De skal oppleve at vi leverer gode og oppdaterte produkter til enhver tid, sier Christoffer Jin Strand, daglig leder og eiendomsmegler ved DNB Eiendom.

 

Et marked i endring

Rentene stiger, og prisene på drivstoff, strøm og matvarer har steget betraktelig. Hvordan påvirker dette boligprisene i markedet?

- Vi ser en korrigering i boligprisene med den renteøkningen som har vært. Men dette er også et resultat av at prisene normaliserer seg og begynner å komme tilbake til nivået som var før pandemien. Vi har hatt to år med et veldig godt marked, hvor boligprisene har vært unormalt høye, informerer Strand.

Inflasjon og  hverdagsøkonomi påvirker folks kapasitet til å kjøpe bolig. Det er ventet ytterligere renteøkninger, og dermed blir også bankenes finansieringsbevis lavere.

- Vi er i en korrigeringsfase. I 2019 var det fokus på at boligprisene skulle opp, men nå er det motsatt. Vi frykter ikke en boligboble, men markedet justerer seg i forhold til folks betalingsevne. Det som er viktig å tenke på for folk som skal kjøpe eller selge bolig, er forventninger til pris. I de første åtte månedene av 2022, har boligmarkedet gått opp og det har vært høy aktivitet. Det vil imidlertid ikke være samme situasjon utover høsten. I fjor ble veldig mange boliger solgt over takst, mens det ikke vil være samme situasjon i år. Ta en prat med oss meglere i DNB, og få råd om hva som er en fornuftig pris på din bolig. Vi har god erfaring med hvilken utgangspris som er best for ulike typer boliger, og i dagens marked kan det være helt avgjørende for om boligen blir solgt, sier Strand