Publisert 15.01.2018. Foto Pixabay.com

 

SLÅR ET SLAG FOR BORETTSLAG 


Borettslag tilrettelegger for et stabilt bomiljø med godt nabofellesskap. Les hva som gjør borettslagsformen til en trygg og sikker boform.

 

REGULERT UTLEIE GIR POSITIVE KONSEKVENSER

Regulert utleie i borettslag kan i mange tilfeller oppfattes som strengt, men vi ser at det bringer med seg positive konsekvenser.

Regler for utleie fører til at det for det meste er eiere selv som bor i borettslagene. De som eier leiligheten de bor i pleier å ha større interesse av å ta vare på både sin egen andel, bygningen og fellesområdene. Da unngår man forfall og dårlig vedlikehold.

 

UNNGÅR HYPPIG UTLEIE

Hovedregelen for utleie av bolig i borettslag er at du må du må ha bodd i boligen minst ett av de to siste årene. Da kan du leie den ut i inntil tre år, styret godkjenner leietakeren.

Dette gjør det mindre sannsynlig at en naboleilighet blir brukt til hyppig utleie for forskjellige mennesker. Hyppig utleie kan føre til leieboere som tar lite hensyn til naboene og som deltar lite i fellesskapet fordi de uansett ikke skal bo i boligselskapet særlig lenge.

Om de fleste som bor i et nabolag eier boligen de bor i, er det større sannsynlighet for at de bor der over lengre tid og derfor er det gode sjanser for å bli godt kjent, og for et godt bomiljø.

Les også: Fellesgjeld og felleskostnader, begrep mange er usikre på

 
 

BORETTSLAG ER TRYGT OG FORUTSIGBART

En annen stor fordel med borettslag som boform er muligheten borettslagene har til finansiering ved rehabilitering og vedlikeholdsprosjekt.

Mange synes også det er trygt at det er gode sikringsordninger via Boligbyggelaget. Slik at du slipper å være ansvarlig om naboen ikke er i stand til å overholde sine økonomiske forpliktelser.
 
TOBB skal være trygg og solid, og vi skal være en garantist for at våre medlemmer skal få tilgang til gode boliger. Torkil Iversen, Viseadministrerende direktør i TOBB 
 
Bor du i borettslag har du selv ansvar for innendørs vedlikehold i egen leilighet, her her kan du pusse opp slik du vil så lenge du ikke berører bærende konstruksjon. Borettslaget har ansvar for utvendig vedlikehold, her inngår fellesarealer, tomt og bygninger.

Mange borettslag har en vaktmester som tar seg av daglig vedlikehold, trappevask, som gressklipping, bytting av lyspærer i fellesarealene og andre reparasjoner. Dette gjør boformen enkel, lettvint og trygg.

Kilde: Norske Boligbyggelags Landsforbund, nbbl.no

 

EN SERIE ARTIKLER OM DET Å BO