Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Nyhetsoversikt
  3. Generalforsamling 2020

Viktig melding

For å redusere spredning av koronaviruset (Covid-19) har styret i TOBB besluttet å gjennomføre årets generalforsamling i TOBB digitalt. Dette gjennomføres i tråd med midlertidig forskrift fastsatt ved kongelig resolusjon 8. april 2020 med hjemmel i koronaloven av 27. mars 2020.(a) Forhåndsstemmer

Det vil kun være mulig å avgi forhåndsstemmer ved årets generalforsamling. Delegatene vil få tilsendt en unik lenke og passord på epost til et digitalt spørreskjema hvor man kan avgi stemme i hver sak. Det vil være mulig å stemme for, mot eller blank i de forskjellige sakene.
Tidsrommet hvor det er mulig å avgi stemme vil være fra mandag 11. mai kl. 0900 til tirsdag 12. mai kl. 1600.

(b) Generalforsamling Live

Det vil være mulig å følge generalforsamlingen via direktesendt videomøte onsdag 13. mai kl. 1900.
Link til videomøte vil sendes delegatene på epost i god tid før møtet og senest onsdag 13. mai kl. 16. Generalforsamlingen vil overføres via Microsoft Teams. 

(c) Stille spørsmål

Fra mandag 11. mai kl. 0900 til tirsdag 12. mai kl. 1600 vil det være mulig å stille spørsmål om sakene på sakslista via Microsoft Teams. Tilgangen til denne kanalen publiseres via epost til delegatene.

 

Årets generalforsamling vil bli avholdt digitalt på "Teams" 

Onsdag 13. mai 2020, kl 1900

 

Link til møte vil bli sendt ut på e-post til de valgte delegatene

 

Veiledning for hvordan man deltar på den digitale generalforsamling finner du nedenfor.


Veiledning for bruk av "Teams"

Teams er et program TOBB bruker for å ha møter digitalt.

For å komme inn på møte:

Du trenger ikke teams som et program på datamaskin eller app på telefon. Alt du trenger er linken til møte. 

Trykk på linken til møte. Du får da spørsmål om å åpne skrivebordsapp eller bli med på nettet. Har du ikke app, velger du bare "bli med på nettet"
Du trenger nå kun å skrive inn navnet ditt for å bli med i møtet som gjest. 

Er du tidlig ute og trykker på linken før møte begynner vil du komme inn i en "virtuell lobby". Her vil du være til møte begynner. 

Inne på møte: 

TOBB vil automatisk sette alle møtedeltakere på "mute". Det vil si at du kan høre hva som blir sagt, men kan ikke si noe selv. Ønsker man å snakke, ber man om ordet i chatten i bildet eller trykker på din mikrofon. 

 

Last ned Teams for datamaskin eller mobilapp