Vi sendte REDE ut for å sjekke hva som folket mente var fremtidens kjøretøy. Svaret endte opp å komme med en gjeng i 4. klasse. Her står det ikke på tegneferdigheter eller kreativitet. 

Og det var ikke bare å tegne. Kjøretøyene hadde selvsagt mange spennende kvaliteter som måtte forklares.