Publisert  16.01.2018. 

 

FELLESKOSTNADER OG FELLESGJELD


På veg inn på boligmarkeder, eller kanskje på utkikk etter ny bolig? Felleskostnader og fellesgjeld er begrep vi erfarer mange stiller spørsmålstegn til. Ta en titt her om du er usikker.

 

HVA ER INKLUDERT I FELLESKOSTNADENE

Er du beboer i borettslag eller sameie må du betale din del av de månedlige felleskostnadene, også kalt husleien. Disse kostnadene kan inkludere blant annet:

  • Vaktmester
  • Vedlikehold og drift
  • Forsikring (Innboforsikring må du tegne selv)
  • Strøm i fellesrom
  • Offentlig avgifter
  • Kabel-TV/internett
  • Fellesgjeld

Det er ofte opplyst i boligannonsen hva felleskostnadene inngår. Kostnadene fordeles som regel etter boligstørrelse, hvor største bolig betaler mest.

Les også: Ansiennitet, et viktig begrep

 
 

FELLESGJELD OG TOTALPRIS

Når et borettslag bygges blir det delvis finansiert av et felleslån med sikkerhet i borettslagets eiendom, og delvis av en et innskudd som betales av boligkjøperen.

Noen ganger kommer gjelden fra felleslånet som ble tatt opp for å finansiere byggingen av borettslaget, men den kan også skyldes at borettslaget har tatt opp ett eller flere felleslån til å finansiere større rehabiliteringsjobber.

Totalprisen på boligen utgjør et innskudd, pluss boligens andel av fellesgjelden. Avdrag og renter på fellesgjelden er altså en del av de månedlige felleskostnadene du betaler.

Vedlikehold og oppgraderinger er også nødvendig i sameier, større vedlikeholdsprosjekter kan dekkes både via fellesutgiftene, eller ved at hver seksjon dekker kostnadene selv.

 

Tips til deg som skal kjøpe brukt selveier- eller andelsbolig

  • Hør med megler om det er planlagt større vedlikeholdsprosjekter, slik at du kan ta høyde for om felleskostnadene vil øke i nærmeste fremtid.

  • Se på totalprisen, tar du opp lån for å betale innskuddet kommer renter og avdrag på dette lånet i tillegg til de månedlige felleskostnadene.

 

KJØPE BOLIG MED HØY FELLESGJELD?

Er fellesgjelden på boligen høy kan det skyldes at det nettopp er blitt gjennomført større oppgraderinger på bygget. Du bør altså undersøke hva fellesgjelden skyldes. Det kan også være lurt å orientere seg om borettslaget er med i en sikringsordning og om det er IN-ordning i laget.

 IN-ordning

Noen borettslag har en såkalt IN-ordning. Individuell nedbetaling av fellesgjeld gir andelseierne i borettslaget mulighet til å betale ned hele eller deler av sin andel av borettslagets fellesgjeld.

 
 
Ved årsskiftet sender boligbyggelaget ut en oversikt til hver andelseier om hvor stort beløp som kan trekkes på selvangivelsen, og hvor stor andel av borettslagets gjenværende fellesgjeld som ligger på den enkelte boligen.

Dersom du har inntekt som du betaler skatt av, får du fradrag av rentene på din andel av fellesgjelden og formuesfradrag for andelen din.

Kilde: Norske Boligbyggelags Landsforbund, nbbl.no

 

EN SERIE ARTIKLER OM DET Å BO