Rede nr 2 • April 2018

 
 

Er pendelen i ferd med å snu - igjen?

Boligbygging i regi av samvirkeorganisasjoner har historiske røtter tilbake til 1800-tallet. En stor andel av den konsentrerte bebyggelsen i Norge har blitt realisert av boligbyggelag. Alle samvirkeorganisasjoner må også orientere seg i et stadig vekslende marked, og dette gjelder også for TOBB.

Vi forsøker å ta hensyn til hva våre medlemmer prefererer som organisasjonsform når vi etablerer nye boligselskap.I Trondheim har trenden vært at etterspørselen har pekt mot selveiere i boligsameier, mens det i det som tidligere het Nord-Trøndelag har borettslagsmodellen stått seg gjennom ulike tidsepoker.

 
 
I 2017 bygget norske boligbyggelag en større andel borettslagsleiligheter enn sameier. Årsaken til dette er sammensatt, men TOBB tror at administrerende direktør Thor Eek i NBBL har rett når han sier at markedet nå etterspør en måte å organisere boliger som tilrettelegger for et stabilt bomiljø.
 

Stabilt bomiljø er etterspurt


Mange har blitt lei av ustabile leieforhold i naboleilighetene og spesielt utfordringene rundt Airbnb har aktualisert fordelene med  borettslagsmodellen.

Hele formålet med borettslagsmodellen er at de som kjøper bolig ønsker å bo der selv. I sameier ser vi en større grad av investorer som kjøper bolig for å maksimere profitt gjennom utleie.

Javel, så er det strengere regler om utleie i borettslag enn sameier, men disse reglene er faktisk noe av grunnen til at pendelen er i ferd med å snu. Vi merker at flere og flere kunder nå etterspør stabile bomiljø uten naboskap som preges av hyppige utleieforhold. 
 
 
TOBB står foran store utbyggingsprosjekt i Trondheim og vi imøteser den endrede og økende etterspørselen etter borettslag med glede. Her har vi lyst og kompetanse til å levere! 
 

EN SERIE ARTIKLER ROM DET Å BO