Økonomi - Fakturagodkjenning
Er du styremedlem i flere boligselskap, vil du på detaljsiden få informasjon om hvilket selskap fakturaen er utstedt til.

StyrearbeidStyremøter
Endelig kan styret, på en enkel måte, dele styremøteprotokollen med TOBB!Når protokollen er signert elektronisk, vil styret få mulighet til å dele den med forretningsfører med et klikk. I listen over avholdte møter vil styret få en lenke som kan klikkes på, og dokumentet opprettes automatisk i “styrets dokumenter” med avhaking for “del med forretningsfører”.

KommunikasjonOppslag
Det er nå mulig å segmentere mottakelse av varsel for et oppslag. Styret kan velge grupper basert på f.eks. adresser, parkeringsplasser, garasje, bod, m.m. På eiere som har mottatt e-postvarsel ved publisering av oppslag, vil det fremkomme et konvolutt-ikon.