- Jeg vil at de skal stille sterkere i boligmarkedet når de er 20 år. Vi bor jo på bygda, men det er like aktuelt her fordi TOBB også bygger i omegn av Trondheim, sier Karianne


Selv fikk hun og tvillingsøsteren medlemskap for fire år siden.

- Hvorfor alle ikke har det skjønner jeg egentlig ikke. Det gir deg store fordeler på boligmarkedet, og det koster jo nær sagt ingenting. Jeg er ikke i tvil om at dette vil gagne mine barn når de skal på boligjakt. Jeg ser på det som en forsikring i boligmarkedet. Dessuten er det veldig mange andre fordeler knyttet til medlemskapet, sier Karianne.