Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Nyhetsoversikt
  3. Delegertvalgmote 2021

Generalforsamling Boligbyggelaget TOBB - Valg av delegerte

VIKTIG MELDING
For å redusere spredning av koronaviruset (Covid-19) har styret i TOBB besluttet å gjennomføre årets generalforsamling i TOBB digitalt. Dette gjennomføres i tråd med endring i Lov om bustadbyggjelag gjeldende fra 1. april 2021.

DIGITALT DELEGERTVALGMØTE

ONSDAG 21.04.2021, KL. 1900 via Microsoft Teams

 

Klikk her for å bli med på møtet 

Veiledning for bruk av "Teams"

Teams er et program TOBB bruker for å ha møter digitalt.

For å komme inn på møte:

Du trenger ikke teams som et program på datamaskin eller app på telefon. Alt du trenger er linken til møte. 

Trykk på linken til møte. Du får da spørsmål om å åpne skrivebordsapp eller bli med på nettet. Har du ikke app, velger du bare "bli med på nettet"
Du trenger nå kun å skrive inn navnet ditt for å bli med i møtet som gjest. 


Inne på møte: 

TOBB vil automatisk sette alle møtedeltakere på "mute". Det vil si at du kan høre hva som blir sagt, men kan ikke si noe selv. Ønsker man å snakke, ber man om ordet i chatten i bildet eller trykker på din mikrofon.