Vi har nå lagt bak oss juni måned som har hatt nokså skiftende vær, god temperatur og flystreiker.

Boligmarkedet i Norge har hatt bra fart i juni hvor man i utgangspunktet forventet en prisvekst på 0 – 0,5%.
Det vi landet på var en prisnedgang på -0,3% (0,3% sesongjustert). Oslo hadde den største nedgangen i juni på -0,6% og Stavanger den høyeste med 0,7%.
I Trondheim hadde vi en prisnedgang på -0,2% (0% sesongjustert). Det vil si at vi hadde en tilnærmet flat utvikling i Trondheim gitt sesongen vi er inne i nå. Vi skal likevel nevne at fellesferien har startet for mange, og det kan være en naturlig forklaring på en flatere prisutvikling.

Det har i både på landsbasis og i Trondheim vært et rekordlavt tilbud som har tatt seg noe opp gjennom måneden, men tilbudet har fortsatt vært for lavt til å matche etterspørselen. Derfor viser juni høy temperatur – både på målestokken og i boligmarkedet.
Mange har går med planer om å bytte bolig, men utsetter salget fordi de sliter med å finne seg en ny bolig. Antall usolgte boliger i markedet har faktisk ikke vært på et så lavt nivå siden 2013.

Faktorer som kan påvirke boligmarkedet gjennom sommeren er inflasjon, sydenturer, boligrente og tilbudet av boliger.
Vi trodde at sommeren 2022 ville være et mer tilnærmet normalt år grunnet to år med pandemi og få utenlandsreiser. Dessverre har en flystreik satt en brems på dette for mange, og det kan derfor se ut som at flere vil være innenfor landegrensene enn først antatt.
Enn så lenge har ikke høyere renter hatt noe merkbar prisdempende effekt på boligmarkedet heller, men vi tror at rentehoppet på 0,5 prosent poeng, som Norges Bank varslet om – og nok en heving i august, vil bidra til en utfalting av boligprisene fremover. Vi ser heller ingen store effekter av en kraftig inflasjon i Norge og verden ellers.
Likevel skal det tas med i betrakning at dersom tilbudet av boliger ikke tar seg opp, så frykter man at høsten kan bli tøff for mange boligkjøpere, særlig førstegangskjøpere og studenter.
Det er også få nybygg til å dempe etterspørselen, og det er færre prosjekter som settes i gang grunnet økte byggekostnader. Dersom tilbudet fortsetter slik frem til nyttår, så kan det bli spennende å se hvordan 2023 blir i forhold til tilbud/etterspørsel.

Et tips for de som ønsker å kjøpe seg bolig i år er å ha et tidsperspektiv på minst to til fem år for å ikke risikere å gå med tap.

Situasjonen vi nå ser post korona er noe vi ikke har opplevd tidligere, og vi står uten noe å sammenligne med. Det er derfor vanskelig å forutse hvordan markedet vil respondere.
Tipset til de som ønsker å selge er derfor å legge ut boligen sin for salg litt tidligere enn først planlagt. Det vi vet er at boligmarkedet har høy aktivitet nå.