I august har det vært en økning i antall boliger som er lagt ut for salg sammenlignet med gjennomsnittet for de siste årene. Dette har resultert i at antall usolgte boliger øker, og det tar nå lengre å få solgt enn tidligere.

- Overskudd av boliger til salgs er normalt en sterk indikator i et marked der prisene skal justeres nedover, men vi forventer likevel ikke noen dramatisk nedgang, sier Grefstad.

Spår negativ prisutvikling ut året
Når det gjelder prisutviklingen i Trondheim, viser tallene en prisøkning på 2% i august (0,4% sesongjustert). Hittil i år har vi hatt en prisutvikling på 4,1% i Trondheim. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Trondheim er nå på kr. 54.116,-

Nå videre utover høsten forventer DNB Eiendom en nedgang i prisene som er i tråd med den normale sesongmessige trenden på denne tiden av året. For året sett under ett forventes det en flat prisutvikling. Når det gjelder prognosene for neste år, er det mulig at vi vil se en avdempet periode i starten, etterfulgt av en mulig økning i etterspørselen mot høsten. På sikt vil prisene påvirkes av de historisk lave igangsettingstallene vi nå ser på nybygg, som vil bidra til prisvekst i bruktmarkedet.

Rentehevingene som har vært og som antageligvis kommer, vil være en ytterligere demper på kjøpekraften frem til nyttår. I kombinasjon med at tilbudssiden på bruktboliger har gått opp de siste månedene, så tror vi at det kommer til å bli en svak nedgang i boligprisene frem mot nyttår.

Tar lengre tid å få solgt
- Vi ser også en økende trend om at det tar lengre tid å få solgt boligen, spesielt ved at folk velger å ta bolig av markedet en periode for å så relansere den med en lavere prisantydning. Dette kan på lengre sikt føre til en økning i omsetningstiden.

Det er likevel fortsatt en betydelig omsetning i boligmarkedet, helt på nivå med tidligere år. Det er det økte tilbudet som drar antall usolgte boliger oppover. Det selges ca. like mange boliger som i et normalt år, men det tar lengre tid å selge de dyreste boligene, spesielt eneboliger, rekkehus og tomannsboliger. Dette skyldes sannsynligvis økningen i renten.

- Vi merker at interessentene har fått mer å velge i enn tidligere, det gjør at enkelte boliger tar lengre tid å få solgt, i skrivende øyeblikk ligger det 828 brukte boliger for salg i Trondheim påpeker Grefstad.