TOBB mottar mange henvendelser angående forkjøpsrett. Et viktig budskap er at det alltid lønner seg å være medlem, uansett hvor i prosessen man er. 

Budrunder oppleves ofte som stressende, og mange har nok kjent litt på følelsen av at viktige avgjørelser må tas på for kort tid. Dette unngår du med forkjøpsrett, da du får bedre tid til å vurdere bolig, samt at du kommer foran i køen.

Sjekk TOBB.no

Å kjøpe egen bolig er en stor og viktig avgjørelse, og da bør man kjenne til hvilke fordeler et medlemskap innebærer.

- Vi opplever ofte at leiligheter selges uten at noen har meldt sin interesse. TOBB legger ut ledige boliger på egne nettsider og er veldig effektive med oppdatering av disse. Mitt råd er derfor å følge med på nettsidene til boligbyggelaget, sier Jørgen Braun, eiendomsmegler ved DNB Eiendom.
 
Andrea Øye Grendal, markeds - og kommunikasjonskonsulent ved TOBB, samtykker og understreker at boligjakten starter på TOBB.no.

- Ligger leiligheten på Finn.no, er det ofte for sent å melde sin interesse.  Boliger med forkjøpsrett legges ut på TOBBs egne nettsider. Det er også lett å lagre søk og få varsling på disse.

Her finner du oversikt over alle 150 boligselskapene TOBB-medlemmer har tilgang på forkjøpsrett