Rede nr 2 • April 2018 Tekst og foto: Anne Guri Solem

 
 
REDE har samlet representanter fra ulike byggfag, bank og TOBBs forvaltningsavdeling for å få råd til deg som eier en bolig som er noen år. 
 
 GRUNDIG VURDERING AV TILSTAND

Gjennomgang av tak, takrenner, yttervegger, drenering, elektrisk anlegg, vann og avløp. Vurdering av tilstand og behov for vedlikehold og utskifting. Bør også omfatte varmepumpe, bereder, ventilasjonssystem og andre større installasjoner.
 
 LEGG EN LANGSIKTIG PLAN

Skill vedlikehold og oppgradering, og gjør vedlikeholdsarbeid først. En helhetlig plan gjør det enklere å prioritere riktig rekkefølge. Utsetter du vedlikehold, påløper ofte dyre reparasjoner. Sikre tett tak, fjerning av fukt- og vannlekkasjer samt elektrisk anlegg først. Her kan familiens liv og helse settes på spill om det tas uheldige snarveier.
 
Magnar Derås, TOBB; Peter Knudsen, Byggmester Knudsen; Bjørn Ove Grotdal, Vintervoll; Svein Andre Skiri, TOBB; Endre Jo Reite, SMN; Bjørn Rønning, K. Lund.
 

Uten godt vedlikehold vil boligen falle i verdi, og du risikerer avslag på nye lån for å rette opp i etterslepet.

 IKKE RIV UTEN PLAN

Ikke riv noe før du vet omfanget av arbeidet, og finansieringen er i orden! River du uten å kunne bygge opp igjen, synker boligen i verdi, og det blir vanskelig å få finansiert oppbyggingen.
 
 BRUK FAGFOLK OG SØRG FOR DOKUMENTASJON OG KVITTERING

Etterspør vedlikeholdsplan og levetid på installasjoner, og følg opp disse. Ta vare på dokumentasjon, det kan gi deg lavere forsikringspremie. Ved oppgaver som krever flere fagområder, be om samlet pris.
 
 IKKE ALL OPPUSSING ØKER BOLIGENS VERDI

Husets verdi stiger ikke automatisk i takt med oppussing. Vurder oppussing etter hvor lenge dere har tenkt å bo i huset.
 
 FORTSETT VEDLIKEHOLDET

Sett av minimum 2 - 3 000 kroner per måned til vedlikehold, selv etter oppussing. Oppgradering og modernisering kommer i tillegg. Fall ikke for fristelsen til å bruke pengene til andre formål - reparasjonsbehov har en tendens til å komme samlet.
 

RELATERTE ARTIKLER