Med over 100 aktive barn er Barneidretten på Byneset viktig for både rekruttering til særidrettene, men også et godt tilbud som skaper inkludering og samhold blant barn og unge som sogner til ulike barnehager og skoler i området.

Lek og moro
Barneidretten er en avdeling i Byneset IL og ble etablert i 2014. Allidrett er tilbudet for de aller minste barna der fokus er lek og bevegelse. Idrettsskolen er et tilbud fra 1.-3. trinn der 1. trinn har fokus på å prøve ut ulike idretter i løpet av kalenderåret. Det er treninger en dag i uka hvor fotball, håndball, ski, taekwon-do, sjøsport, golf, svømming, skøyter og turn står på programmet. For 2. og 3. trinn er idrettsskolen et tilbud som skal gå utover idrettslagets særidretter. Her får barna prøve svømming, klatring, sykling og innebandy.