Psykiske lidelser øker blant de unge
Det som ikke er så bra er at de siste fem årene har antall unge som blir langtidssykemeldt økt kraftig, ifølge SSB. Det er ulike psykiske lidelser som er den desidert største årsaken, og utgjør om lag 60% av tilfellene for dem under 40 år som blir syke. Utbetaling fra Folketrygden er basert på antall år i arbeidslivet og lønn, slik at hvis barnet blir ufør i ung alder vil det gi en lønn tilnærmet en minstepensjonist. Dette tilsvarer ca 300 000,- i lønn resten av livet. Velg derfor en barneforsikring som gir utbetaling ved uførhet. Den kan utgjøre en stor forskjell på økonomien til barnet når det skal inn i voksenlivet og klare seg selv.

TOBB tilbyr barneforsikring til sine medlemmer
TOBB har inngått et samarbeid med Youplus Livsforsikring på barneforsikring. Youplus er et nyoppstartet livselskap som er lokalisert i Trondheim, og de ansatte har mange års erfaring i fra bransjen. Vår Barneforsikring Super gir både månedlige utbetalinger samt engangsutbetaling ved uførhet.

 «Lars» fikk ADHD i ung alder, og fikk god bruk for barneforsikringen sin
Mange lurer på hva man konkret kan få utbetalt på en barneforsikring. I dette tilfelle har vi sett på «Lars» som tidlig i ungdomsårene begynner å slite med konsentrasjonsvansker og uro i kroppen. Han hadde problemer med å henge med på skolen, og sleit med å få venner. Etter hvert fikk han diagnosen ADHD med tilleggsdiagnoser angst og depresjon. Han ble innlagt på sykehus i lange perioder, og foreldrene måtte ta mye ulønnet fri fra jobb.  Etter at «Lars» fylte 18 år ble han langvarig sykemeldt. Han klarte etter hvert å jobbe litt, og fikk innvilget 50% uføretrygd. Situasjonen til «Lars» gjør at han vil få en veldig lav inntekt, og problemer med å komme seg inn på boligmarkedet som uføretrygdet.

Med vår Barneforsikring Super blir den økonomiske situasjonen til «Lars» og foreldrene mye bedre, og i eksempelet nedenfor ser dere hvilken utbetaling forsikringen ville gitt.
 
Les mer om de ulike barneforsikringene vi tilbyr med 4% TOBB-bonus