Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Nyhetsoversikt
  3. Bærekraftsutvalg

Vil du være med i TOBBs utvalg for mangfold og likestilling? 

Et av våre strategiske fokusområder er bærekraft – og i følge FN handler bærekraft om tre dimensjoner; klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.    

Sosial bærekraft handler om at mennesker skal ha like muligheter for et godt liv – til å få utdanning, jobbe og leve uten noen form for diskriminering. Dette er viktig for oss, og vi ser stadig vekk eksempler på at vi har en lang vei å gå i samfunnet for å ha et likestilt samfunn. 

 

Vi trenger deg med på laget

TOBB har derfor satt ned et eget utvalg som skal jobbe for å se på hvordan vi kan jobbe med dette som Midt-Norges ledende boligbyggelag. Vi har i dag 70 000 medlemmer og vi representerer dermed et tverrsnitt av befolkningen. Det betyr at vi må se på hvordan vår virksomhet kan bidra til mer mangfold og likestilling. Nå ønsker vi å ha med oss to medlemmer inn i utvalget som består av representanter fra ansatte, styret og kunder.  

Utvalget har fått følgende mandat: 
1. Definere relevans for hvordan TOBB kan bli bedre innenfor sosial bærekraft? 

2. Hvordan kan TOBB jobbe for å øke fokuset på likestilling og mangfold innenfor de ulike interessentgruppene? 

3. Utarbeide en helhetlig handlingsplan med konkrete og målbare tiltak. 

 

Meld din interesse her

Vi tar kontakt innen kort tid. Dersom mange melder seg, vil vi foreta et tilfeldig valg av to representanter.