Rede nr 6 • Desember 2017. Foto Pixabay.com

 

Forkjøpsretten kan oppleves som både verdifull og urettferdig. Les hva Torkil Iversen, Viseadministrerende direktør i TOBB har å si om ansiennitet, et begrep som er knyttet opp til den viktigste medlemsfordelen.

 

ANSIENNITET - ET VIKTIG BEGREP FOR TOBB

I en tid der alt skal moderniseres og digitaliseres er det alltid noen begrep og prosesser det er verdt å ta vare på. Mange av disse begrepene kan oppfattes som lite tidsriktige i forhold til språkets utvikling. 

TOBB sin utfordring i denne sammenheng er et begrep som beskriver selve grunnlaget for vår virksomhet. Den viktigste medlemsfordelen for våre medlemmer er knyttet opp til begrepet ansiennitet. Et ord som sikkert svært få kan skrive riktig og som sjeldent brukes i dagligtalen.
 

OPPLEVER FORKJØPSRETTEN SOM URETTFERDIG

Også blant våre medlemmer er meningene rundt praktiseringen av medlemsansienniteten splittet. Mange nye medlemmer opplever det som særdeles urettferdig at boliger tas på forkjøpsrett av et annet medlem med lengre ansiennitet.

Denne følelsen av urettferdighet pleier å gå over, når ansienniteten er utslagsgivende for at nettopp du får tilslag på drømmeboligen. Dette gjelder både for brukte og nye boliger.

 
TOBB skal være trygg og solid, og vi skal være en garantist for at våre medlemmer skal få tilgang til gode boliger.
 
 

Les også: Slik fungerer forkjøpsretten, ikke vær for sent ute!

FORSIKRING I BOLIGMARKEDET

Mange mener at denne ordningen er en anakronisme – nok et begrep som er i samme kategori – og som betyr at ordningen med ansiennitet har overlevd seg selv og gått ut på dato.

For TOBB som medlemseid organisasjon er det nettopp det motsatte. Ansienniteten – sammen med de øvrige medlemsfordelene - er selve bærebjelken for at våre medlemmer skal oppfatte at de sitter på noe verdifullt, og at denne verdien er høyere enn den årlige kontingenten.
 
Mange oppfatter medlemskapet som en forsikring i boligmarkedet, og denne oppfattelsen ønsker vi å forsterke.
 
Jo lenger du har vært medlem, jo større er sjansen for at nettopp du kan få drømmeboligen. Denne fordelen kan oppsummeres i det rare lille ordet; ansiennitet.
 

EN SERIE ARTIKLER OM DET Å BO