Overvik

Overvik
Pris Ikke klart 
Størrelse Leilighet/famboliger m2
Soverom Ikke klart

Landlig byliv

Vi planlegger storstilt utbygging av Overvik gård på Ranheim. Visjonen er å utvikle kvaliteter rundt landlig byliv, både for de som skal flytte dit, og naboene  som bor der fra før.  

  • Familieboliger

    Rekkehus, enebolig og leiligheter

  • Landlig byliv

    Gangsti mellom fjorden og marka