Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Fordeler
  3. Personforsikringer

Logoer
Forsikring og Økonomi

PersonforsikringerAlvorlig sykdom

Alvorlig sykdom kan medføre stor belastning og endringer i din hverdag. Da er økonomiske bekymringer det siste du trenger. Forsikringen kan gi deg og familien din økonomisk frihet i en vanskelig tid.

Uføreforsikring
Kan du se for deg din hverdag med bare uføretrygd fra NAV? Mange opplever en betydelig nedgang i lønn, ofte en halvering, ved langvarig sykdom. Våre uføreforsikringer sikrer økonomien din hvis du blir syk eller utsatt for en ulykke og ikke kan jobbe mer.

Barneforsikring
En god barneforsikring sikrer barnet ditt dersom barnet skulle bli alvorlig syk eller utsatt for en ulykke. Vår barneforsikring tar vare på barnet også etter at det har blitt voksen.

Dødsfallforsikring
Har du tenkt på hva som skjer med familieøkonomien hvis du går bort? En dødsfallsforsikring bidrar til å sikre de du er glad i økonomisk, og utbetales som en engangssum ved dødsfall. Du kan selv bestemme hvem utbetalingen skal gå til.


Fordel
4% TOBB-bonus
På personforsikringer fra Youplus.

Butikker