Mest relevante sider:

tpo_logo
Andre tilbud

Trondheim private omsorgstjeneste

Trondheim private omsorgstjeneste har et bredt spekter av helsepersonell, alle med interesse for å skape en bedre hverdag for de man jobber for. Tjenestene som tilbys er alt fra snømåking til vasking og personlig hygiene.
Fordel
10% rabatt
På timepris på private omsorgstjenester og hjemmehjelp.

Hvordan får du rabatt?
Vis fram medlemskortet, eller oppgi medlemsnummer ved henvendelse.

Butikker


Trondheim private omsorgstjeneste
Haakon VIIs gate27 , 7041 Trondheim