Mest relevante sider:

Logo_RagnSells
Andre tilbud

Ragn-Sells AS

.

Ragn-Sells sin kjernevirksomhet er transport, sortering og bearbeiding av avfall fra næringslivet, boligselskaper og private. Av dette avfallet produseres sekundære råvarer som papir, plast og metaller til verdensmarkedet. I Norge sysselsetter selskapet cirka 400 personer på 24 avdelinger rundt om i landet. Ragn‐Sells AS er sertifisert på kvalitet, miljø, arbeidsmiljø og samfunnsansvar.


Fokus på innovasjon og bærekraft
Ragn-Sells sin viktigste oppgave er å ta vare på ressursene i avfallet. De jobber derfor kontinuerlig med innovasjon for å øke gjenvinningsgraden. Målet er å bidra til at klodens ressurser gjenbrukes, slik at vi slipper å ta ut unødvendig med jomfruelige ressurser. Gjennom dette ser de på seg selv som en viktig aktør i arbeidet med å bringe de nordiske samfunnene fra en lineær til en sirkulær økonomi.

Fordel
12% TOBB-rabatt
På container for blandet avfall. Rabatten gjelder container til fastpris.

Bestillingen må gjøres i nettbutikken. Bruk rabattkode TOBB.

Butikker


Ragn Sells AS
Stavsjøveien 23 , 7550 Hommelvik